Quay lại
Keyword Planner
Phân Tích Từ Khóa Cho SEOer và SEM
30 ngày tới (20/07/2024 - 19/08/2024) dự báo từ khóa phần mềm erp sẽ có
Trung bình tìm kiếm
Vị trí trung bình
Tỷ lệ nhấp chuột
Chi phí Quảng cáo Adwords
Số nhấp chuột
Chi phí 1 nhấp chuột
Nhu cầu tìm kiếm 12 tháng của từ khoá liên quan " phần mềm erp " theo thiết bị